Podziel się

Rowerowe Sygnały / Artykuły / Aktualności / Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego oficjalnie przyjęta

Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego oficjalnie przyjęta

Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska podpisały Europejską Deklarację w Sprawie Transportu Rowerowego, co oznacza oficjalne przyjęcie pierwszej międzyinstytucjonalnej polityki rowerowej na poziomie europejskim. Podpisanie odbyło się podczas nieformalnego spotkania ministrów transportu UE, zorganizowanego przez belgijską prezydencję Rady Unii Europejskiej.
Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego oficjalnie przyjęta

Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego, najbardziej ambitna inicjatywa UE dotycząca rowerów do tej pory, uznaje rower za pełnoprawny środek transportu. Z ośmioma podstawowymi zasadami i 36 zobowiązaniami, ta przełomowa deklaracja opisuje rower jako jedną z „najbardziej zrównoważonych, dostępnych, inkluzywnych, niedrogich i zdrowych form transportu i rekreacji, oraz jego kluczowe znaczenie dla europejskiego społeczeństwa i gospodarki”.

W przyjętej deklaracji pojawiają się zobowiązania do budowy spójnych i bezpiecznych tras rowerowych w obszarach miejskich, usprawnienie integracji z komunikacją miejską oraz zagwarantowanie bezpiecznych stref parkingowych dla rowerów. Planowane jest, aby te działania były realizowane na różnych szczeblach: unijnym, krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Oznacza to, iż jest wysokie prawdopodobieństwo, że te inicjatywy zostaną wprowadzone także w polskich miastach i regionach.

Henk Swarttouw, Prezes ECF, stwierdził: „Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego zostanie zapamiętana w historii jako monumentalny kamień milowy dla rozwoju ruchu rowerowego w Europie. Ta międzyinstytucjonalna deklaracja zobowiązuje wszystkie Europejskie Instytucje do wsparcia i ulepszenia polityk na rzecz większej liczby rowerzystów oraz do umieszczenia roweru na równi z innymi środkami transportu. Jesteśmy dumni, że odegraliśmy decydującą rolę w lobbowaniu za tą deklaracją, wraz z naszymi członkami i partnerami branżowymi”.

Jill Warren, CEO ECF, powiedziała: „Dzisiaj świętujemy przyjęcie Europejskiej Deklaracji w Sprawie Transportu Rowerowego jako prawdziwie historyczne osiągnięcie. Ta deklaracja ma potencjał, aby odblokować korzyści płynące z jazdy na rowerze dla milionów europejskich obywateli, odzwierciedlając wiele długoletnich postulatów ECF dotyczących polityki i lobbingu. Z rowerem podniesionym do rangi strategicznego priorytetu, jesteśmy gotowi wspierać instytucje w realizacji jego pełnego potencjału jako zdrowego i zrównoważonego środka transportu”.

Przyjęcie deklaracji następuje po serii ważnych politycznych zobowiązań dotyczących rowerów oraz ogłoszenia propozycji Deklaracji o w Sprawie Transportu Rowerowego przez unijną komisarz ds. transportu Adinę Vălean podczas Dni Mobilności Miejskiej UE w Sewilli w październiku ubiegłego roku. Na początku tego roku, Komisja Transportu Parlamentu Europejskiego zdecydowaną większością głosów zdecydowała o przyjęciu Europejskiej Deklaracji w Sprawie Transportu Rowerowego.

Przyjęcie tej deklaracji nakreśla drogę do dalszych skoordynowanych działań na rzecz promowania roweru jako zrównoważonego i inkluzywnego środka transportu dla wszystkich obywateli Europy. ECF wzywa teraz instytucje, aby kontynuowały współpracę i konsultację, żeby zapewnić skuteczne wdrożenie zasad i zobowiązań zawartych w deklaracji.

Więcej informacji o deklaracji można znaleźć na stronie ecf.com.

Treść Deklaracji w Sprawie Transportu Rowerowego

Podziel się
Podziel się
Podziel się
Wyślij mailem

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Newsletter

Rowerowo-miejskie wiadomości z kraju i ze świata prosto na twoją skrzynkę.